M. Kraljevića 14, Sisak, HR 098/472-824

Web stranica Sisačko-moslavačke županije

Svakako najopsežniji projekt koji smo odradili krajem prošle godine je službena stranica Sisačko-moslavačke županije za koju smo razvili CMS rješenje temeljeno na open source platformi. 

Smatramo da smo zadovoljili zahtjeve naručitelja koji su se odnosili na prepoznatljiv dizajn, funkcionalnost, preglednost, ali cijenu koja se morala uklopiti u proračunske mogućnosti.

Zahvaljujemo se svima u Županiji koji su se itekako angažirali oko realizacije projekta, a posebice Uredu župana i samom županu g. Žiniću koji je dao kreativni doprinos i osobno se angažirao oko izrade web stranice.

(0 Votes)